พนักงาน อบต. - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก arrow พนักงาน อบต.
พนักงาน อบต. พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

พนักงานส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง

    Image
 นางสุเพชรสรณ์  ตันพัฒนา 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
       

สำนักปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ กองคลัง กองช่าง
Image
นางกุลธิดา  ศิลปการบวร
หัวหน้าสำนักปลัด
Image
นางวรรณเพ็ญ  บุญกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   
Image
นางสาวชญาภา  ถมทอง  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม    
Image
นางสาวฐิติพัชร  พลีไพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
Image
นายเฉลิมพร  รัตนคาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
Image
นางวาสนา  อร่ามศรี
นักวิเคราะห์ฯ
Image
นางสาวเอมอมร  แสงเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี
Image
นายนพดล  ขาวสอาด
นายช่างโยธา
Image
นางสาวพัชรินทร์  อาบสีนาค
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Image
นางสาวมาลินี  หุ่นกรีด
นักวิชาการพัสดุ
Image
นางสาวนลี  เต็มประสงค์
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ
Image
นางสาวเสาวลักษณ์  ทับล้อม
ผู้ช่วยจนท.บันทึกข้อมูล
Image
นางจงกล  โพธิ์ใคล
นักวิชาการคลัง
Image
นายสำรอง  ศรีนวล
พนักงานขับรถ
Image
นายเด่นพงษ์  เพิ่มนาค
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้
Image
นางสาวธิดารัตน์  หงษ์สุวรรณ
คนงานทั่วไป

นาฬิกา
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2563 ธันวาคม 2563
สัปดาห์ที่ 45 1 2 3 4 5 6 7
สัปดาห์ที่ 46 8 9 10 11 12 13 14
สัปดาห์ที่ 47 15 16 17 18 19 20 21
สัปดาห์ที่ 48 22 23 24 25 26 27 28
สัปดาห์ที่ 49 29 30
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
ราคาน้ำมันวันนี้
World Time
Location
Random Image
menimage006.jpg