ส่วนสวัสดิการสังคม - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก
งานประจำปีวัดไสกระดาน
กิจกรรมรำวง 63
ข้อมูลดำเนินงาน
แผนที่ตำบลนาวุ้ง
โครงสร้าง อบต.
ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ
ข่าวที่น่าสนใจ
User Menu
Logout
ข่าว
บริการประชาชน
Home
Tvonline
Thai Radio
Remository Search
Search For: 
Search File Titles: 
Search File Descriptions: 

หน้าแรก arrow ประกาศสอบราคา arrow ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสวัสดิการสังคม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

-  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

-  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

-  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

-  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

-  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

-            งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

-       งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่สมแก่วัย

-            งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

-            งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

-            งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

      -  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

      -  การพัฒนาสตรีและกิจกรรมสตรี

      -  การสนับสนุนกิจกรรมของสตรี

      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  4. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

      -  งานสารบรรณและธุรการ

      -  งานจัดเก็บและบริการข้อมูล

 -  งานอำนวยการและประสานงาน 

 -  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

 -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

นาฬิกา
ปฏิทิน
สิงหาคม 2563 กันยายน 2563
สัปดาห์ที่ 31 1
สัปดาห์ที่ 32 2 3 4 5 6 7 8
สัปดาห์ที่ 33 9 10 11 12 13 14 15
สัปดาห์ที่ 34 16 17 18 19 20 21 22
สัปดาห์ที่ 35 23 24 25 26 27 28 29
สัปดาห์ที่ 36 30 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
แบบสำวจ
ท่านได้รับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเวบไซต์ อบต.นาวุ้ง มากน้อยแค่ไหน
  
ราคาน้ำมันวันนี้
ขณะนี้มีผู้เข้าชมจำนวน
ขณะนี้มี 112 บุคคลทั่วไปออนไลน์
World Time
Location
Random Image
acrobat.jpg