ส่วนสวัสดิการสังคม - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก arrow ประกาศสอบราคา arrow ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสวัสดิการสังคม พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
06 ส.ค. 2015 10:06น.

๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

-  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

-  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

-  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

-  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

-  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

-            งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

-       งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่สมแก่วัย

-            งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

-            งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

-            งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

      -  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

      -  การพัฒนาสตรีและกิจกรรมสตรี

      -  การสนับสนุนกิจกรรมของสตรี

      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  4. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

      -  งานสารบรรณและธุรการ

      -  งานจัดเก็บและบริการข้อมูล

 -  งานอำนวยการและประสานงาน 

 -  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

 -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

นาฬิกา
ปฏิทิน
มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562
สัปดาห์ที่ 1 1 2 3 4 5
สัปดาห์ที่ 2 6 7 8 9 10 11 12
สัปดาห์ที่ 3 13 14 15 16 17 18 19
สัปดาห์ที่ 4 20 21 22 23 24 25 26
สัปดาห์ที่ 5 27 28 29 30 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
แบบสำวจ
ท่านได้รับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเวบไซต์ อบต.นาวุ้ง มากน้อยแค่ไหน
  
ราคาน้ำมันวันนี้
ขณะนี้มีผู้เข้าชมจำนวน
ขณะนี้มี 105 บุคคลทั่วไปออนไลน์
World Time
Location
Random Image
men1.jpg