ReMOSitory - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก
ข้อมูลดำเนินงาน
แผนที่ตำบลนาวุ้ง
โครงสร้าง อบต.
ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ
ข่าวที่น่าสนใจ
User Menu
Logout
ข่าว
บริการประชาชน
Home
Tvonline
Thai Radio
Remository Search
Search For: 
Search File Titles: 
Search File Descriptions: 

หน้าแรก arrow ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

gohome.png Main Repository Page  arrow มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2563


Files
Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date
 
Page 1 of 2 1 2 >
 
file_icons/acrobat.gif 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    1
 
file_icons/acrobat.gif 10. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
 
file_icons/acrobat.gif 11. มาตรการจัดการในกรณีพบการทุจริต ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
 
file_icons/acrobat.gif 2. มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
 
file_icons/acrobat.gif 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
 
file_icons/acrobat.gif 4. มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    1
 
file_icons/acrobat.gif 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
 
file_icons/acrobat.gif 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
 
file_icons/acrobat.gif 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
 
file_icons/acrobat.gif 8. มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563
 
 
  blank.gif
Submitted On:   
Downloads:    0
Page 1 of 2 1 2 >
นาฬิกา
ปฏิทิน
เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564
สัปดาห์ที่ 13 1 2 3
สัปดาห์ที่ 14 4 5 6 7 8 9 10
สัปดาห์ที่ 15 11 12 13 14 15 16 17
สัปดาห์ที่ 16 18 19 20 21 22 23 24
สัปดาห์ที่ 17 25 26 27 28 29 30
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
ราคาน้ำมันวันนี้
World Time
Location
Random Image
rif.jpg